Audiosonha.com

Màn chiếu điện Electric Dalite

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 1.78x1.78m 1,512,000
ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m 1,792,000
ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m 1,946,000
ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m 2,170,000
ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 136” Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m 2,310,000
ELECTRIC DALITE  (120” x 90”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 150” Kích thước (dimensions) 3.05x2.29m 3,136,000
ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 170” Kích thước (dimensions) 3.05x3.05m 3,570,000
ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 180” Kích thước (dimensions) 3.60x2.75m 7,798,000
ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 200” Kích thước (dimensions) 4.07x3.05m 8,946,000
ELECTRIC DALITE (144” x 144”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 200” Kích thước (dimensions) 3.60x3.60m 9,226,000
ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 223” Kích thước (dimensions) 4.07x4.07m 16,548,000
ELECTRIC DALITE (198” x 150”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 250” Kích thước (dimensions) 5.02x3.80m 30,982,000
ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 300” Kích thước (dimensions) 6.10x4.57m 41,300,000