Trung tâm hiend Audio Sơn Hà

Power mono block Burmester  159 /  ĐẶT HÀNG

Power mono block Burmester 159 / ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

9.355.000.000 đ
Preamply Wavac PR-SH1 / ĐẶT HÀNG

Preamply Wavac PR-SH1 / ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

8.760.000.000 đ
Power Monoblock Boulder 3050

Power Monoblock Boulder 3050

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

7.840.000.000 đ
Power Amply Boulder 3060 Stereo/ ĐẶT HÀNG

Power Amply Boulder 3060 Stereo/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

4.150.000.000 đ
Preamp Boulder 3010

Preamp Boulder 3010

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

3.800.000.000 đ
Power Amply FM Acoustics FM-115/ ĐẶT HÀNG

Power Amply FM Acoustics FM-115/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

3.679.880.000 đ
Trả góp
Dan D'Agostino Relentless

Dan D'Agostino Relentless

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

3.662.800.000 đ
Power Monoblock  Soulution 701

Power Monoblock Soulution 701

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

3.600.000.000 đ
Pre Amply FM Acoustics FM 266-MKII R/RC

Pre Amply FM Acoustics FM 266-MKII R/RC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

3.229.880.000 đ
Hệ thống Pre Power McIntosh MC 2KW & Pre McIntosh C12000 C+ST TẶNG
30%
Trả góp
Hệ thống Pre Power McIntosh MC 2KW & Pre McIntosh C12000 C+ST TẶNG

Hệ thống Pre Power McIntosh MC 2KW & Pre McIntosh C12000 C+ST TẶNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.184.000.000 đ3.120.000.000 đ
FM ACOUSTICS FM 711-MKIII/ ĐẶT HÀNG

FM ACOUSTICS FM 711-MKIII/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.779.880.000 đ
Power Mcintosh MC2 KW  / 6 cục
30%
Power Mcintosh MC2 KW  / 6 cục

Power Mcintosh MC2 KW / 6 cục

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.872.500.000 đ2.675.000.000 đ
Trả góp
Audio Research Reference 750SEL/ ĐẶT HÀNG

Audio Research Reference 750SEL/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.138.850.000 đ
Mark Levinson No.53 & No.52 Pre Power/ ĐẶT HÀNG
Mark Levinson No.53 & No.52 Pre Power/ ĐẶT HÀNG

Mark Levinson No.53 & No.52 Pre Power/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.120.000.000 đ
Trả góp
Power Mono block Dan Dagostino Momentum M400 MxV - chưa bao gồm chân kệ
Trả góp
FM ACOUSTICS FM 411-MKIII/ ĐẶT HÀNG

FM ACOUSTICS FM 411-MKIII/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.980.000.000 đ
Power Stereo  Boulder 2160 / ĐẶT HÀNG

Power Stereo Boulder 2160 / ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.695.000.000 đ
FM ACOUSTICS FM-255-MKII

FM ACOUSTICS FM-255-MKII

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.650.000.000 đ
Trả góp
Power Amply Wavac MD-805 MKⅡ / Monoblocks / ĐẶT HÀNG

Power Amply Wavac MD-805 MKⅡ / Monoblocks / ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.630.000.000 đ
Preamplifier Boulder 2110

Preamplifier Boulder 2110

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.576.000.000 đ
Trả góp
Power Ampy FM Acoustics FM 111/ ĐẶT HÀNG

Power Ampy FM Acoustics FM 111/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.559.880.000 đ
Power Amply Burmester 909 MK5/ ĐĂT HÀNG

Power Amply Burmester 909 MK5/ ĐĂT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.531.000.000 đ
Passlabs XP-30 & X600.8 / ĐẶT HÀNG
Passlabs XP-30 & X600.8 / ĐẶT HÀNG

Passlabs XP-30 & X600.8 / ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.363.000.000 đ
Pre Amply Burmester 077 (External Power Supply)

Pre Amply Burmester 077 (External Power Supply)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.319.000.000 đ
Trả góp
Ampli Dan D'Agostino Momentum

Ampli Dan D'Agostino Momentum

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.223.800.000 đ
Trả góp
Power monoblock Dan D'Agostino Progression M550

Power monoblock Dan D'Agostino Progression M550

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.211.250.000 đ
Power Monoblock  McIntosh MC901

Power Monoblock McIntosh MC901

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.192.000.000 đ
Trả góp
Pre Amply Soulution 725

Pre Amply Soulution 725

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.180.000.000 đ
Mark Levinson No.536 & No.526 Pre Power/ ĐẶT HÀNG
Mark Levinson No.536 & No.526 Pre Power/ ĐẶT HÀNG

Mark Levinson No.536 & No.526 Pre Power/ ĐẶT HÀNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.175.000.000 đ
Pass Labs XA200.8 class A monopower/ 2

Pass Labs XA200.8 class A monopower/ 2

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.150.000.000 đ
PreAmplifier Esoteric Grandioso C1

PreAmplifier Esoteric Grandioso C1

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.149.000.000 đ
Trả góp
Power Stereo Dan D'Agostino Momentum S250

Power Stereo Dan D'Agostino Momentum S250

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.101.300.000 đ
Audio Sơn Hà
Audio Sơn Hà
STTHình ảnhTên sản phẩmSố lượngĐơn giáTổng giáXóa