Trả góp 0%

Tay cần Reed 5T (màu black, dài 12'', cocobolo, cardas DIN),Reed đến từ nước Ý

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tay cần Reed 5A (màu black, dài 12'', cocobolo, cardas DIN),Reed đến từ nước Ý

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tay cần Reed 3P ( Gold matte , dài 12'', cocobolo, jack Din )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tay cần Reed 2G (màu walnut, dài 12'', cocobolo, cardas DIN),Reed đến từ nước Ý

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tay cần Reed 1H (màu bạc, dài 12'', cocobolo, cardas DIN),Reed đến từ nước Ý

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754