Power Monoblock Boulder 3050 ,Công suất (2/4/8 Ohms): 6000/3000/2100 W

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Power Amply Boulder 3060 Stereo - HI-END

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Boulder 3010 Pre HI-END

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

POWER AMPLY BOULDER 2150/ CẶP Mono ,Công suất liên tục: 1000W / 8,4,2 ohms

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Power Stereo Boulder 2160 / Công suất cực đại, 8 ohms: 600 W

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Boulder 2110 Pre Hi-END

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

POWER AMPLY BOULDER 1161

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Boulder 1110 , Pre amplifier

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Boulder 1008 Phono Pre

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754