Trung tâm hiend Audio Sơn Hà

Trả góp
JBL Synthesis SDEC-5500 Equalizer

JBL Synthesis SDEC-5500 Equalizer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

168.000.000 đ
Trả góp
JBL SDEC-4500P Crossovers

JBL SDEC-4500P Crossovers

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

168.000.000 đ
Trả góp
Soundcraft Si Performer 1

Soundcraft Si Performer 1

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

138.300.000 đ
Trả góp
Mixer bàn Digital Yamaha TF5

Mixer bàn Digital Yamaha TF5

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

110.800.000 đ
Trả góp
Soundcraft Si Expression 3/  32 + 16 Compact Digital Mixer Console  /China    
Trả góp
Soundcraft Si Expression 1 Digital Mixer

Soundcraft Si Expression 1 Digital Mixer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

81.900.000 đ
Trả góp
Soundcraft GB2/ 16CH

Soundcraft GB2/ 16CH

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

59.700.000 đ
Trả góp
Soundcraft LX7II/16

Soundcraft LX7II/16

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

49.300.000 đ
Trả góp
Digital Mixer Soundcraft Ui24R

Digital Mixer Soundcraft Ui24R

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

35.300.000 đ
15%
Trả góp
DBX Driverack VENU360

DBX Driverack VENU360

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

28.390.000 đ33.400.000 đ
Trả góp
Lexicon- FW-810S

Lexicon- FW-810S

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

28.800.000 đ
Trả góp
Bộ điều chỉnh tần số âm thanh DBX 2231/ EQ

Bộ điều chỉnh tần số âm thanh DBX 2231/ EQ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

20.500.000 đ
Trả góp
Mixer bàn Soundcraft Nano -M16

Mixer bàn Soundcraft Nano -M16

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

19.300.000 đ
Trả góp
DBX 1231 Equalizer

DBX 1231 Equalizer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

17.300.000 đ
Trả góp
Mixer WHARFEDALE SL1224USB

Mixer WHARFEDALE SL1224USB

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

16.800.000 đ
Trả góp
DBX DriveRack PA2

DBX DriveRack PA2

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

16.800.000 đ
Trả góp
Digital Mixer Soundcraft UI16

Digital Mixer Soundcraft UI16

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

16.500.000 đ
Trả góp
Soundcraft EFX12

Soundcraft EFX12

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

16.500.000 đ
Trả góp
Mixer bàn Soundcraft Nano M12BT/  Là một bộ trộn 12 kênh ,nhận blutooth
Trả góp
Mixer WHARFEDALE SL824USB

Mixer WHARFEDALE SL824USB

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

14.800.000 đ
Trả góp
Lexicon- MX-400XL

Lexicon- MX-400XL

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

14.500.000 đ
Trả góp
JBL CSM21 Mixer

JBL CSM21 Mixer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

13.800.000 đ
Trả góp
Soundcraft EFX8

Soundcraft EFX8

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

13.500.000 đ
Trả góp
 Mixer bàn 12 line Soundcraft SIGNATURE 12

Mixer bàn 12 line Soundcraft SIGNATURE 12

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.900.000 đ
Trả góp
DBX 1215 Equalizer

DBX 1215 Equalizer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.500.000 đ
Trả góp
Lexicon- MX-400

Lexicon- MX-400

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.400.000 đ
Trả góp
Vang số JBL KX180A

Vang số JBL KX180A

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.300.000 đ
Trả góp
Mixer JBL KX180 / mixser karaoke

Mixer JBL KX180 / mixser karaoke

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

11.900.000 đ
Trả góp
Mixer bàn Soundcraft Nano M08BT

Mixer bàn Soundcraft Nano M08BT

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

11.700.000 đ
Trả góp
Soundcraft SIGNATURE 10 Mixer

Soundcraft SIGNATURE 10 Mixer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

11.000.000 đ
Trả góp
Lexicon MX-300

Lexicon MX-300

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

10.300.000 đ
Audio Sơn Hà
Audio Sơn Hà
STTHình ảnhTên sản phẩmSố lượngĐơn giáTổng giáXóa