Trả góp 0%

Micro hội thảo Shupu EDM-7900

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro không dây Shupu EDM-2800/ Bộ 8 mic

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro không dây Shupu UCS-840 / Bộ 4 mic

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro hội thảo Shupu EDM-6800, bao gồm: 1 bộ trung tâm, 1 mic chủ tọa và 3 mic thành viên

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Loa trợ giảng Shupu SP-80M,Sử dụng ở phòng họp lớn khoảng 100-200 người,kèm 2 micro song song

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro Karaoke không dây Shupu SKM 801 ( 4 anten )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro cổ ngỗng Shupu EDM-78A

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro cổ ngỗng Shupu EDM-68A

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro Karaoke có dây Shupu SM 8000

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Micro Shupu S959

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754