Trả góp 0%

Tấm tiêu âm Kaiser Moveable Panels Acoustic Concave BP3 600 x 2100 x 2 cm

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tấm tiêu âm Kaiser Flat Acoustic Panels FLP4 (Tấm) 60cm x 160 cm

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tấm tán âm Kaiser Spline Diffusers SD1/ 60x60x15cm

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng phim mẫu với tiêu tán âm Kaiser

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng nghe nhạc chuẩn Hi-End (Tán âm Kaiser)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Tấm tiêu âm Kaiser D-Panel (Acoustic Panel)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754