Kaiser Acoutic - SP2 , Kệ kê loa Trọng lượng vài trăm kg

Còn hàng

Đức

Triệt tiêu rung chấn sinh ra từ các chi tiết linh kiện điện tử trong quá trình vận hành bằng phương pháp hiệu quả, không cản trở, không gây cộng hưởng.

Chân kê máy : 

CDS1: 15 080 000 Đ (bộ 3 cái)

Thông tin và hướng dẫn cách sử dụng xem tại: https://www.kaiser-acoustics.com/en/hifi-equipment/hifi-equipment.html

Screenshot%202024-01-02%20130735.png

1. Định vị cơ sở khung trong tầng chính xác vị trí cần thiết. Cấp độ bằng cách điều chỉnh chân.

2. Định vị nền tảng đầu tiên lên khung cơ sở.

3. Cẩn thận đặt khung giá đầu tiên vào vị trí trên khung cơ sở. Hãy nhớ sử dụng 2 dấu phân cách miếng.

4. Tiếp tục xây dựng ngăn xếp bằng cách thêm nền tảng thứ hai và khung giá thứ hai. Lặp lại với hoàn thành giá để mức độ yêu cầu.

5. Cấu hình tối ưu với bìa trên và các bảng điều khiển nhỏ.

Thông Tin Kỹ Thuật

  • Dùng cho các thiết bị Loa,
  • Kích thước: 50 x 50 x 10 cm
  • Cách ly thiết bị với rung chấn bên ngoài
  •  Trọng lượng vài trăm kg 
Đánh giá: Kaiser Acoutic - SP2 , Kệ kê loa Trọng lượng vài trăm kg
0
5

0 đánh giá

4

0 đánh giá

3

0 đánh giá

2

0 đánh giá

1

0 đánh giá

Trả góp 0%

Solidsteel HF-4 INDIAN ROSEWOOD/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel HF-4 GLOSS BLACK / bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel HF-3 INDIAN ROSEWOOD/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel HF-3 GLOSS BLACK/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel S3 - 4 WALNUT/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel S3 - 3 WHITE (bộ)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754