Jeff Rowland Capri S2 Preamplifier

Giá hãng: 90.000.000 VND

Khuyến mãi:

Bảo hành:


Hotline: 0908 812 754

Overall Gain 

14dB

Gain Range                 
99.5 dB, 199 equal increments
Frequency Response
10 Hz - 350 kHz, -3 dB
HD + N                         
0.0005%(1Vrms output)
Input Impedance        
Unbalanced 48kΩ;48kΩ balance
Input Terminal           
Unbalanced(RCA)2 systems;Balanced(XLR)2 systems;Bypass Unbalanced(RCA)1 channel
Output Terminal        
Unbalanced(RCA)1 channel;Balanced(XLR)1 system
Power Consumption
6W
Weight                         
9.5 lb / 4.26kg
Dimension                  
2.6" x 13.7" x 6.2"/ 67mm x 350mm x 157mm(HxWxD)