Kim Ortofon 2M Red
Tổng giá trị đơn hàng: 2.880.000 vnđ