Magico Ultimate

Khuyến mãi:

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
SPECIFICATIONS

Driver Complement:
1 x 1" horn loaded tweeter
1 x 6" horn loaded upper midrange
1 x 20” horn loaded lower midrange
1 x 12” horn loaded Midbass
1 x 15” Woofer, coupled with a 4,000 watt amplifier

Sensitivity: 114dB

Impedance:16 Ohms

Frequency Response:
20Hz–33kHz

Dimensions:
Height: 94" (238 cm)
Width: 18" (footprint) - 48" (top) (45/122 cm)
Depth: 42" (footprint) - 65" (top) (106/165 cm)
Weight: 1100 lbs. each (499 kg)

Độ nhạy: 114dB

Trở kháng: 16 Ohms

Phản hồi thường xuyên:
20Hz-33kHz

Kích thước:
Chiều cao: 94 "(238 cm)
Chiều rộng: 18 "(chân) - 48" (trên cùng) (45/122 cm)
Độ sâu: 42 "(chân) - 65" (trên cùng) (106/165 cm)
Trọng lượng: 1100 lbs. mỗi chiếc (499 kg)