Audiosonha.com
Kef C1 ( cặp )
Trả góp
Kef C1 ( cặp )

Kef C1 ( cặp )

Giá hãng: 5.170.000 VND

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
Design: Two-way bass reflex
Drive Units: 19mm (0.75in.) aluminium HF, 100mm (4in.) LF
Amplifier Requirements: 10 - 100W
Frequency Range: 65Hz - 40kHz
Crossover Frequencies: 2.5Hz
Magnetic Shielding: Yes
Impedance: 8 Ohms
Sensitivity (2.83V/1m): 87dB
Maximum output: 106dB
Dimensions (H x W x D): 260 x 150 x 221 mm
Weight: 3.2 kg