Audiosonha.com

Màn chiếu 3 chân Tripod Dalite

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 84” Kích thước (dimensions) 1.52x1.52m 868,000
TRIPOD DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 1.78x1.78m 882,000
TRIPOD DALITE (84” x 63”)  4:3 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m 1,288,000
TRIPOD DALITE (84” x 84”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m 1,400,000
TRIPOD DALITE (96” x 72”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m 1,820,000
TRIPOD DALITE (96” x 96”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 136” Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m 1,960,000
TRIPOD DALITE (120” x 90”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 150” Kích thước (dimensions) 3.05x2.25m 3,920,000