Audiosonha.com
Denon DCD-2500NE
Trả góp
Denon DCD-2500NE Denon DCD-2500NE

Denon DCD-2500NE

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
Cơ chế
Trình tải SVH
 
DAC IC
PCM1795 (192kHz / 32 bit)
 
Đáp ứng tần số (SACD, DVD-A)
2 Hz - 50 kHz (SACD)
 
Phạm vi động (SA)
112 dB
 
Tín hiệu để Noise Ratio (SA)
120 dB
 
Tổng méo hài hòa (SA)
0,0008%
 
CD đáp ứng tần số (PCM tuyến tính)
2 Hz - 20 kHz
 
Phạm vi động: CD / DVD
101 dB (CD)
 
Tín hiệu để Noise Ratio
118 dB (CD)
 
Tổng méo hài hòa
0,0015% (CD)