Bộ Micro Hội Thảo Ekars Korea 700 Series

Khuyến mãi:

Bảo hành:

D-700 = 2.100.000

C-700 = 2.300.000
M-700 = 9.500.000

Hotline: 0908 812 754
D-700 
Micro thành viên có volume
Loa 1W trên Mic
Đèn led báo hiệu
C-700 
Micro chủ tịch có volume
Loa 1W trên Mic
Đèn led báo tín hiệu
Có nút điều khiển thành viên 
M-700 
Bộ điều khiển trung tâm digital
Kết nối được 90 Mic  
Có ampli 60W để kéo loa ngoài
Input tel, vol điều chình âm lượng và low, hi
Có loa monitor ngay trong máy
Rec out điều chỉnh tín hiệu thu
Aux: ngõ vào cho tín hiệu kết nối từ bên ngoài