Audiosonha.com

Sub đơn Electro-Voice T-18/ 1cặp

Giá hãng: 14.200.000 VND

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754

 MODEL

T-18

.Frequency Range (-10 dB)
.Sensitivity (SPL 1 W / 1 m)
.Power Rating / Program
.Speaker
.Nominal Impedance
.Dimensions (H x W x D) mm
.Net weight

 33Hz-250Hz
99 dB
600w / 1.200w
18"
8 Ω
833 x 630 x 609
49.4 Kg