Cambridge Audio DacMagic XS

Khuyến mãi:

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
Headphone Amp là thiết bị giải mã âm thanh từ cho Laptop và Điện thoại di động để đưa ra âm thanh trong sạch và phát qua tai nghe hoặc Amply.
Thông số Kỹ thhuật:
Connections Micro USB input, 3.5mm analogue output
Digital to analogue converter ESS9023 24-bit DAC
USB 1.0 mode: 16/24-bit, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
USB 2.0 mode: 16/24-bit, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
Output voltage 2V RMS
Max. power consumption 150mW
Min. headphone impedance 12 Ohms
Frequency response +/-0.2dB 20Hz – 20kHz
THD (unweighted) <0.004%
Signal to Noise Ratio 103 dBr (unweighted)
Crosstalk 66dB
Output impedance 0.5 Ohms
Volume steps 53 steps (54 different volume levels)
Dimensions (WxHxD) 30 x 10 x 53.5mm (1.2 x 0.4 x 2.1’’)
Weight 100g (3.5oz)