Audiosonha.com

Boulder 2110- Preamplifier

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
- Balanced Inputs: 6
- Main Balanced Outputs: 2
- Record Balanced Outputs: 2
- Maximum Input Level: 7 Vrms
- Maximum Output Level: 28Vrms
- THD+N, 2V Output, from 20 Hz to 5 kHz: 0.0008% (-102 dB)
- at 20 kHz: 0.001% (-100 dB)
- Output loaded with 150Ω: Less than 1/2 dB distortion change
- Maximum Voltage Gain: 20 dB
- Volume Range: 100 dB
- Volume Steps: 0.1, 0.5, 1.0 dB ±0.01 dB
- Record Path Gain: 12 dB
- Frequency Response, 20 Hz to 20 kHz: +0.00, -0.03 dB
- Frequency Response, -3 dB at: 0.02 Hz & 300 kHz
- Crosstalk, L to R or R to L: -136 dB or better 20 Hz to 20kHz
- Crosstalk, Adjacent Inputs: -136 dB or better 20 Hz to 20kHz
- Crosstalk, Main to Record: -132 dB or better 20 Hz to 20kHz
- Input Impedance: 333 kΩ Balanced
- Output Impedance: 100Ω Balanced
- Preamp Size, W X H X D: 18.0 x 6.875 x 16.25 inches
- Power Supply Size, W X H X D: 18.0 x 4.25 x 15.5 inches
- Power Requirements: 90-120 V / 200-240 V, 50-60 Hz, 240 W Max. (180 W nominal)