Audiosonha.com

Màn chiếu treo tường Dalite Apollo 100

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
WALL  DALITE(60’’ x 60’’) 1:1  Đường chéo (diagonal) 84” Kích thước (dimensions) 1.52x1.52m 728,000
WALL DALITE(70’’ x 70’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions)1.78x1.78m 742,000
WALL DALITE(84” x 63”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions)2.13x1.60m 1,050,000
WALL DALITE(84” x 84”) 1:1  Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m 1,204,000
WALL DALITE(96” x 72”) 4:3  Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m 1,400,000
WALL DALITE(96” x 96”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 136” Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m 1,680,000
WALL DALITE (120” x 90”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 150” Kích thước (dimensions) 3.05x2.25m 2,660,000