Audiosonha.com

Mark Levinson No 52 Pre-Amplifier

Khuyến mãi: Tặng phụ kiên cao cấp Lên tới 10% trị gia Sản phẩm

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
Description Reference Dual-Monaural Preamplifier
Phono Inputs Input Overload (phono): >100mV @1kHz (40dB gain); >10mV @1kHz (60dB gain)
Communication and Control Volume Control Range: 80.0dB
Frequency Response Frequency Response (line-level): 10Hz – 40kHz (±0.2dB); Frequency Response (phono): ±1dB (RIAA response)
Signal-to-Noise Ratio Residual Noise: <120dB (20Hz – 20kHz, input terminated,balanced)
Total Harmonic Distortion (THD) <0.001% (balanced line-level); <0.02% (phono)
Crosstalk <120dB (any input to any output, input unterminated); <140dB (any input to any output, input terminated)
Gain Gain (line-level stage): 0dB, +6dB, +12dB, or +18dB (user-selectable) -- Gain (phono stage): +40dB, +60dB @1kHz (user-selectable) -- Gain Resolution: 1.0dB increments up to 23.0dB on display (–57dB to –80dB); 0.1dB increments above 23.0dB on display (0dB to –57dB)
Maximum Output Level 16V – balanced (XLR) connectors; 8V – unbalanced (RCA) connectors
Input Impedance Input Impedance (line-level): 100k ohms -- Input Impedance (phono): Resistive: 3.3Ω, 5.0Ω, 7.7Ω, 10Ω, 33Ω, 50Ω, 77Ω, 100Ω, 330Ω, 47kΩ, (user-selectable) Capacitive: 50pF, 100pF, 150pF, 200pF, 250pF, 300pF, 350pF, 0.01μF (user-selectable)
Output Impedance 20 ohms – balanced (XLR) connectors; 10 ohms – unbalanced (RCA) connectors
Power Requirements Operating Voltage: 100V – 240VAC, 50Hz/60Hz
Power Consumption 65W (maximum)
Height 8.75" (22.2 cm) [Control = 3.25" (8.2 cm); Audio = 5.5" (14 cm)]
Width 17.25" (43.8 cm)
Depth 13" (33 cm)
Weight 60 lb (27 kg) [Control = 25 lb (11 kg); Audio = 35 lb (16 kg)]