REVEL CONCERTA M8 Speaker (Cặp)

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754

Driver Complement:

Dual 3” (75mm) woofers, 1” (25mm) tweeter

Crossover:

2-Way at 2.2kHz LF

Extension:

-3dB at 110Hz, -6dB at 100Hz, -10dB at 90Hz

Sensitivity:

(2.83V at 1m, 2π) 88dB

Impedance:

Dimensions (H x W x D):

296 x 107 x 113 mm