Esoteric - K-01X NEW

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754

 

Power supply

·         AC 230 V, 50 Hz

·         AC 120 V, 60 Hz

·         AC 220 V, 60 Hz

 

Power consumption

33 W

 

External dimensions 

445 x 162 x 438 mm (17 1/4" x 6" 3/8 x 13 1/4") (including protrusions)

 

Weight

31 kg (68 3/8 lbs)

 

Accessories

Remote control unit (RC-1156) x 1

 

 

Batteries (AA) x 2

 

 

Power cord set x 1

 

 

Felt pads x 3

 

 

Owner%&&&%s manual x 1

 

 

Warranty card x 1