Audiosonha.com

JBL- CONTROL 25AV-WH/ 1 CAI

Giá hãng: 4.750.000 VND

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
*Frequency response: 70 Hz to 23 kHz (-10 dB)
*Power handling: 200 watts continuous program power (100W pink noise) *Sensitivity: 87 dB (1W/1m)
*Crossover frequency: 3 kHz
*Transformer taps: 60W, 30W, 15W, 7.5W at 70V, 60W, 30W, 15W, at 100V
*Nominal impedance: 8 ohms (bypass)
*Dimensions: 9.3" x 7.4" x 5.8".