Audiosonha.com
JBL-CONTROL 47HC/ 1 CAI
Trả góp
JBL-CONTROL 47HC/ 1 CAI

JBL-CONTROL 47HC/ 1 CAI

Giá hãng: 8.600.000 VND

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
Narrow-Coverage Version featuring RBI™ technology.
 6.5” Two-Way, 120° consistent coverage,
55 Hz to 20 kHz, 91 dB sens,
150W program and 75W pink noise,
70V/100V taps at 60W, 30W, 15W (and 7.5W @ 70V) plus 8Ω bypass.
 Well-defined 75° coverage,
 55 Hz to 20 kHz, 93 dB sensitivity.(priced as each, sold in pairs)