Mark Levinson No.533H/ POWER

Khuyến mãi: Shunyata Alpha NR C15/C19 (1.75m)

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
Three    Channel    Amplifier    (300    Watts    x    3)  
•    300    Watts/ch    RMS    power    at    8Ω
•    RMS    power    from    20Hz    to    20kHz    at    <0.5%    THD    
•    3    Balanced    XLR    input,    3    unbalanced    RCA    input
•    3    Pair    of    “Hurricane”    loudspeaker    binding    posts    
•    Weight    90.0    lbs    (40.8    kg)    /    Shipping    Weight    100.0    lbs    (45.4kg)
•    Dimensions    H    x    W    x    D    (With    Feet)    7.65”    (19.4cm)    x    17.75”    (45.1cm)    x    19.83”    (50.4cm)
•    Ethernet    control    (ML    NET)
Rack-mount kit available through Middle Atlantic RSH Custom Series