Audiosonha.com

Mark Levinson No.535H / POWER

Khuyến mãi: Shunyata Alpha NR C15/C19 (1.75m)

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Hotline: 0908 812 754
Five    Channel    Amplifier    (200    Watts    x    5)  
•    200    Watts/ch    RMS    power    at    8Ω
•    RMS    power    from    20Hz    to    20kHz    at    <0.5%    THD    
•    5    Balanced    XLR    input,    5    unbalanced    RCA    input
•    5    Pair    of    loudspeaker    binding    posts    
•    Weight    98.5    lb    (44.7    kg)    /    Shipping    Weight    108.5    lbs    (49.2kg)
•    Dimensions    H    x    W    x    D    (With    Feet)    7.65”    (19.4cm)    x    17.75”    (45.1cm)    x    19.83”    (50.4cm)
•    Ethernet    control    (ML    NET)
Rack-mount kit available through Middle Atlantic RSH Custom Series