Audiosonha.com

Krell-Evolution 900e - mono/bộ

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Công suất:900W(8ohms); Tần số:20Hz-20kHz +0; Độ nhiễu: >113dB;

Hotline: 0908 812 754

Công suất         :900W(8ohms),1800W(4ohms),3600W(2 ohms)
Tần số đáp ứng :20Hz-20kHz +0,-0.18dB
                                <0.5Hz - 120 kHz +0, -3dB
độ nhiễu              :>113dB
Độ nhạy đầu vào :CAST :4.55mA RMS