Audiosonha.com
B&W CCM 7.5 / Cái
Trả góp
B&W CCM 7.5 / Cái

B&W CCM 7.5 / Cái

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

B&W CCM 7.5 / Cái = 22.550.000 đ

B&W CCM 7.4 / Cái = 25.960.000 đ
B&W CCM 7.3 / Cái = 38.060.000 đ

Hotline: 0908 812 754
Description 2-way in-ceiling system 
Drive Units 1x ø25mm (1in) Nautilus™ 
tube loaded soft dome tweeter 
1x ø150mm (6in) blue 
Kevlar® cone bass/midrange
Frequency Range (-6dB) 56Hz – 28kHz 
Recommended Amp Power 25 – 150w 
Sensitivity SPL (2.83V, 1m) 88 dB
Impedance Nominal (min) 6Ω (3.5Ω)
Frame height 355mm (14in)
Frame width 355mm (14in) 
Depth 194.5mm (7.66in) 
Cut-out height 332mm (13.1in) 
Cut-out width 332mm (13.1in) 
Cut-out height w/PMK 335mm (13.2in)
Cut-out width w/PMK 335mm (13.2in)
Protrusion 8mm (0.3in)
PMK 7C