Kim Ortofon SPU Xpression

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Xpression đại diện cho một sự kết hợp của ba yếu tố rất đặc trưng cho Ortofon:
-Công nghệ vật liệu SLM tiên tiến tiên phong bởi MC A90 và Kỷ niệm 90 năm SPU
-Sửa đổi hệ thống máy phát điện được giới thiệu với MC A90 và MC Windfeld
-Truyền thống thiết kế Ortofon
Bằng cách sử dụng ba yếu tố này, chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm mới để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về SPU và tonofms Ortofon.

Hotline: 0908 812 754
The Ortofon Xpression Technical data

Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.  -  0.3 mV
Channel balance at 1 kHz  -  < 0.2 dB
Channel separation at 1 kHz  -  > 28 dB
Channel separation at 15 kHz  -  > 22 dB
Frequency response  -  20 Hz-20 kHz +0.5 /- 1.5 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force  -  90 µm
Compliance, dynamic, lateral  -  11 µm/mN
Stylus type  -  Special polished Nude Ortofon Replicant 100 on Boron Cantilever
Stylus tip radius  -  r/R 5/100 µm

Tracking force range  -  2.3 -2.8 g (23-28 mN)
Tracking force, recommended  -  2.6 g (26 mN)
Tracking angle  -  23°
Internal impedance, DC resistance  -  4 Ohm
Recommended load impedance  -  > 10 Ohm
Cartridge body material  -  SLM Stainless Steel and Special proprietary TPE-compound
Cartridge colour  -  Black
Cartridge weight  -  28 gram