Pioneer PD-30 SACD/ CD Player

Khuyến mãi:

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
AUDIO MERKMALE
192 kHz/32-bit DAC
Sound Retriever
Playback Media & Formats

SACD/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R*/DVD-RW*
DSD Disc
MP3/WMA/MPEG-4 AAC
iPod/iPhone/iPad Digital Transmission
Front US B Input for Memory Audio
SACD

S/N: 117 dB
THD: 0.002 %
Dynamic Range: 108 dB
Frequency Response: 4 Hz-50 kHz
CD

S/N: 117 dB
THD: 0.0022 %
Dynamic Range: 100 dB
Frequency Response: 4 Hz-20 kHz

Dimensions (W x H x D): 435 x 128 x 329 mm
Weight: 5.6 kg