Audiosonha.com

Hệ thống xem phim 7.1 Sonus Faber & McIntosh

Giá hãng: 1.062.900.000 VND

Khuyến mãi: Nordost Heimdall 2 Power Cord / 2 M / 2 sợi Đầu Philips BDP9700/ trị giá : 14.900.000 VND

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

McIntosh MC601 Monoblock = 280.000.000đ

McIntosh MC205 Power = 135.000.000đ
McIntosh MX122 Pre = 140.000.000đ
McIntosh MVP901 = 125.000.000đ
JL F112 v2 = 115.000.000đ
Sonus Faber Sonetto VIII (Front) = 208.000.000đ
Sonus Faber Sonetto II (Surround Back) = 74.000.000đ
Sonus Faber Sonetto Wall (Surround) = 37.000.000đ
Sonus Faber Sonetto Centre II = 67.000.000đ

Hotline: 0908 812 754