Yamaha CD-S3000

Khuyến mãi: Nordost Heimdall 2 Power Cord / 2 M

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
SA-CD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA) and USB devices
Cấp độ ngõ ra2 +/- 0.3 V (1 kHz, 0 dB)
Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu116 dB
Dãy động[CD] 100 dB, [Super Audio CD] 110 dB
Độ méo Sóng hài[CD] 0.002% (1 kHz), [Super Audio CD] 0.002% (1 kHz)
Đáp tuyến tần số[CD] 2 Hz-20 kHz, [Super Audio CD] 2 Hz-50 kHz (-3 dB)
Kích thước (W x H x D)435 x 142 x 440 mm; 17-1/8” x 5-5/8” x 17-5/16”
Trọng lượng19.2 kg; 42.3 lbs.