Audiosonha.com
Soundcraft Si Performer 1
Trả góp
Soundcraft Si Performer 1 Soundcraft Si Performer 1

Soundcraft Si Performer 1

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

Soundcraft Si Performer 2 = 129.840.000d

Soundcraft Si Performer 3 = 156.620.000d

Hotline: 0908 812 754
 

Si Performer 1

Si performer 1 thumb

Si Performer 2

Si performer 2 thumb

Si Performer 3

Si performer 3 thumb
Product type Built-in automated lighting controller Built-in automated lighting controller Built-in automated lighting controller
Height Si Performer 1 - 193mm (7.6"); Si Performer 2 - 170mm (6.7"); Si Performer 3 - 170mm (6.7") 170mm (6.7") 170mm (6.7")
Width Si Performer 1 - 483mm (19.0"); Si Performer 2 - 730mm (28.75"); Si Performer 3 - 940mm (37.0") 730mm (28.75") 940mm (37.0")
Depth Si Performer 1 - 523mm (20.6"); Si Performer 2 - 536mm (21.2"); Si Performer 3 - 536mm (21.2") 536mm (21.2") 536mm (21.2")
Weight Si Performer 1 - 15kg (33.1lb); Si Performer 2 - 17kg (37lb); Si Performer 3 - 21.5kg (47.5lb) 17kg (37lb) 21.5kg (47.5lb)