Audiosonha.com

Pro-Ject Tube Box S2 Phono tube preamp

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
Tube assembly 2x ECC83 (12AX7)
Input impedance 10/100/470/1k/2k ohms, fix 47k ohms
Capacitance 50 / 150 / 270 / 370 / 490 / 590 pF
Gain MM / MC 40 / 43 / 50 / 60 / 63 dB
Signal-to-noise ratio 77dBA
THD+N < 0,0025%
RIAA curve accuracy +/- 0,4dB/20Hz - 20kHz
Subsonic filter 20Hz @ 12dB/octave
Input / Output 1x RCA / 1x RCA
Dimensions WxHxD 103 x 37 x 119 mm