Kim Ortofon 2M Mono

Giá hãng: 8.880.000 VND

Khuyến mãi:

Bảo hành:

Standard: 7,853,000 VNĐ

Verso:      8,114,000 VNĐ

PNP:         9,135,000 VNĐ

Hotline: 0908 812 754
Xuất xứ: Đan Mạch
Lực kim đề nghị: 1.8g
Mẫu đầu kim chuyên dụng cho đĩa than rãnh mỏng (mono microgroove vinyl records) 
Sử dụng kim tròn kim cương

Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 4 mV
Channel balance at 1 kHz     -
Channel separation at 1 kHz     -
Channel separation at 15 kHz     -
Frequency range at - 3dB  - 20-22.000 Hz
Frequency response  -  20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force - 70 µm
Compliance, dynamic, lateral  -  18 µm/mN
Stylus type  -  Nude Spherical
Stylus tip radius - R18 µm
Tracking force range  - 1,6-2,0g (16-20 mN)
Tracking force, recommended -  1,8 g (18 mN)
Tracking angle  -  20°
Internal impedance, DC resistance  - 700 Ohm
Internal inductance  -  350 mH
Recommended load resistance  - 47 kOhm
Recommended load capacitance  - 150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus - Black/White
Cartridge weight without screws  - 7,2 g
Replacement stylus unit  - 2M Mono (interchangeable with 2M 78)