Accuphase C-2450 Pre amplifier

Khuyến mãi: Nordost Heimdall 2 Power Cord / 2 M

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 5 năm

Hotline: 0908 812 754

Frequency response: 3Hz to 200kHz

Total harmonic distortion: 0.005%

Input sensitivity: 0.25mV (MC), 2.5mV (MM), 252mV (line)

Signal to noise ratio: 80dB (MC), 84dB (MM), 110dB (line)

Output: 7V (Pre out)

Dimensions: 465 X 150 X 409mm

Weight: 19kg