Transrotor ZET3 Turntable Black

Khuyến mãi: Tặng 1LP

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành: 1 năm

 ZET3 black 1-motor, TMD Large   = 279.900.000 VNĐ
w/ Cần SME 5009
w/ Konstant M1 Reference
(không bao gồm kim)


ZET3 black 2-motor, TMD Large    = 309.400.000 USD
w/ Cần SME 5009
w/ Konstant M2 Reference
(không bao gồm kim)

ZET3 black 2-motor, TMD Large    = 345.600.000 USD
w/ Cần SME-V 9"
w/ Konstant M2 Reference
(không bao gồm kim)

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN

- Armbase 9" for ZET 1 / ZET 3            10.400.000 VNĐ
- Armbase 12" for ZET 1 / ZET 3          20.700.000 VNĐ
- Extra Motor for ZET 1 / ZET 3            17.800.000 VNĐ
- Motor Stand for ZET 3                           3.500.000 VNĐ
- Konstant Studio                                     19.000.000 VNĐ
- Konstant M1 Reference                         29.300.000 VNĐ
- Konstant M2 Reference                         43.100.000 VNĐ
- SME 5009 9” Tonearm                          98.100.000 VNĐ
- SME 5012 12” Tonearm                      122.200.000 VNĐ
- SME-V 9” Tonearm                             139.400.000 VNĐ
- SME-V 12” Tonearm                           194.500.000 VNĐ
- Option Goldplate Alluminium             173.500.000 VNĐ
- ZET3 Rack w/ Base for 2 Motors        426.100.000 VNĐ

Hotline: 0908 812 754