Magico S5 MKII M-Cast (Cặp)

Khuyến mãi:

Liên hệ để có giá tốt hơn

Bảo hành:

Magico S5 MKII M-Coat = 953.325.000

Hotline: 0908 812 754
Driver Complement:
1 x 1" MB30 Tweeter
1 x 6" MB80 Midrange
2 x 10” Hybrid Nano-Tec®Bass
Sensitivity: 89dB
Impedance: 4 Ohms
Frequency Response: 22 Hz - 50 kHz
Recommended Power: 50-1200 watts
Dimensions: 48”H x 14”D x 1”5W
(122cm x 36cm x 38cm)
Weight: 190 lbs. (86 kg)