LG SMART TV 43
Tổng giá trị đơn hàng: 7.900.000 vnđ