KEF LS50 (Cặp)
Tổng giá trị đơn hàng: 25.925.000 vnđ