Yamaha CD-S2100

Giá hãng: 50.100.000 VND

Khuyến mãi:

Bảo hành: 1 year

Hotline: 0908 812 754

Disc Compatibility SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA) and USB (Type B)

Output Level 2 +/- 0.3 V (1 kHz, 0 dB)

Signal-to-Noise Ratio 116 dB

Dynamic Range CD 100 dB, Super Audio CD 110 dB

Harmonic Distortion CD 0.002% (1 kHz), Super Audio CD 0.002% (1 kHz)

Frequency Response CD 2 Hz-20 kHz, Super Audio CD 2 Hz-50 kHz (-3 dB)

Dimensions (W x H x D) 17-1/8” x 5-3/8” x 17-1/4”

Weight 35.2 lbs.