WilsonAudio Alexandria- X-2 Series2

Khuyến mãi:

Bảo hành: 1 năm

Hotline: 0908 812 754
- Enclosure Type Woofer: Front Ported
- Enclosure Type Midrange: Rear Ported
- Enclosure Type Tweeter: Sealed
- Woofers:  One - 13 inch, (33.02 cm)
- One - 15 inch, (38.20 cm)
- Midrange: Two - 7 inch (17.78 cm)
- Tweeter: One - 1 inch inverted dome (2.54 cm)
- Super Tweeter: One - 1 inch rear firing (2.54 cm)
- Sensitivity: 94.5 dB @ 1 watt @ 1 watt @ 1 kHz
- Nominal Impedance: 4 ohms/minimum 3.12 ohms @ 780 Hz
- Minimum Amplifier Power: 15 Watts per channel
- Frequency Response: +/-3 dB 19.5 Hz - 22.5 kHz Room Avg. Response
- Overall Dimensions:  Height - 73 inches, (185.26 cm)
- Width - 19 inches, (47.78 cm)
- Depth - 26 1/2 inches, (67.31 cm)
- Approx. System Weight Per Channel: 605 lbs each (274 kg)
- Total Approx. System Shipping Weight: 1815 lbs pair (823 kg)
Một loudspeaker tuyệt vời thì cũng chỉ như Alexandria X-2 mà thôi, dòng Alexandria X-2 Series 2 mới này đã đưa sự trình diễn âm thanh sang một cấp độ khác.