Ổ Cứng Có Phim Westerm Digital 2TB, 4TB, 6TB

Khuyến mãi:

Bảo hành: 1 năm

Ổ Cứng Có Phim Westerm Digital 2TB = 2.500.000vnd

Ổ Cứng Có Phim Westerm Digital 4TB = 4.500.000vnd
Ổ Cứng Có Phim Westerm Digital 6TB = 6.200.000vnd

Hotline: 0908 812 754